رمضان

صدقەی فطر

صدقەی فطر بر مرد و زن و پیرو جوان واجب است در حدیثی متفق علیه از ابن عمر -رضی الله عنهما- آمده است: 

 «فرض رسول الله صلى الله علیه وسلم زکاة الفطر، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعیر، على العبد والحر، والذکر والأنثى، والصغیر والکبیر من المسلمین».

رمضان، شاهدی بر توانایی ترک گناه

ترجمه: 
نایب قدرت

تکالیف الهی، بر اساس «توان» انسان تعیین شده‌اند. خداوند حکیم، هیچ یک از ارکان عبادی را خارج از وسع و توان ما قرار نداده است. بلکه میزان و مقدار عبادات را به گونه‌ای تنظیم فرموده است که انجام آن برای بندگان، علاوه بر ممکن بودن، مفید و لذت بخشی خاصی را هم در پی داشته باشد.

درس‌های رمضانی (۱۵)

ایستگاه شانزدهم: با رسول الله -صلّی الله علیه و سلّم- در رمضان

زندگی رسول الله -صلّی الله علیه و سلّم- سرشار از درس‌ها و عبرتهاست، و در رمضان و سایر ماههای سال، نمونه‌ی زنده‌ی الگوی نیکوست. لذا به روش و هدایت آنحضرت در رمضان مختصر نظری می‌افکنیم. 

در ابتدای امر پیامبر -صلّی الله علیه و سلّم- پیش از آنکه روزه رمضان فرض شود، عاشورا را روزه می‌گرفت

رمضان ماه پاک شدن از رذائل و آراسته شدن به فضائل

نویسنده: 
دکتر صلاح سلطان

 همه‌ی ما خواستار تغییر در جهان هستیم، اما این خواست و آرزوی زیبا بستگی به این دارد که ما تاچه اندازه قادر به ایجاد تغییر در خود هستیم. عاقلانە نیست که ما از دیگران بخواهیم تغییر کنند و اصلاح شوند در حالی که خود از تغییر کاملاً عاجز و درمانده‌ باشیم. 

 یکی از دانشمندان می‌فرماید: میدان اول کارزار ایجاد تغییر و دگرگونی در نفس خودتان است، اگر توانستید بر خودتان فایق آیید

درس‌های رمضانی (۱۴)

ایستگاه پانزدهم: مضان ماه دعا

الله متعال نزدیک است و دعای هر دعا کننده‌ای را اجابت می‌کند، و این برای هر وقتی است، و رمضان برای این مسئله باز هم مخصوص‌تر است و همانگونه که در پیش بیان شد هر مسلمانی در رمضان دعای مستجابی دارد و شایسته است که مسلمان در دعا تلاش کند و اسباب اجابت آنرا نیز فراهم آورد. 

سنت اعتکاف در رمضان

اعتکاف به معنی ماندن در مسجد به نیت فرمانبرداری و اطاعت از خداوند متعال است. و به اتفاق اهل علم، سنت است. امام احمد آنگونه که ابو داود از او نقل نموده گفته است که: «هیچ کدام از علما را نمی‌شناسم که درباره اعتکاف غیر از سنت بودن آن چیزی بگویند.» و از امام مالک نقل شده است که: «در باره اعتکاف و آنچه درباره آن آمده و اینکه چرا مسلمانان آن را ترک کرده‌اند

درس‌های رمضانی (۱۳)

ایستگاه چهاردهم: رمضان ماه توبه

در رمضان بندگان به سوی خدا باز می‌گردند و از گناهان کنده می‌شوند، و این به دو علت است: 

نخست: جود و کرم خداوند برای بندگانش و بخشش و عفو او برای بندگان در این ماه ارجمند، چنانکه با روایت صحیح ثابت شده که در هر شب رمضان خداوند گردن بسیاری را از آتش جهنم آزاد می‌کند. (شیخین، ترمذی، نسائی، ابن ماجه، احمد و دارمی) 

رمضان و توبه‌ی فکری

نویسنده: 
علاء سعدد حمیده

رمضان سر آغاز حرکت است؛ قرآن کریم در این ماه نازل شده است: 

 «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِی أُنزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَیِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ» [بقره: ۱۸۵]. 

ماه رمضان [ه‌مان ماه‌] است که در آن، قرآن فرو فرستاده شده است، [کتابى] که مردم را راهبر، و [متضمّن‌] دلایل آشکار هدایت، و [میزان‌] تشخیص حق از باطل است.

درس‌های رمضانی (۱۲)

ایستگاه سیزدهم: رمضان ماه انفاق

 بخشش عموماً از اسباب قرب الی الله تعالی و ورود به بهشت است و از دارایی بخشنده نمی‌کاهد بلکه بر آن می‌افزاید. همانگونه که پیامبر -صلّی الله علیه و سلّم- در روایتی که مسلم از ابوهریره آورده فرموده است: «ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه». 

درس‌های رمضانی (١١)

ایستگاه دوازدهم: رمضان ماه جهاد

قلەی رفیع اسلام جهاد است، و فضیلت آن جداً زیاد است، چنانکه در برخی نصوص قرآن و حدیث آمده است. مانند حدیثی که بخاری از ابوهریره رضی الله عنه از پیامبر -صلّی الله علیه و سلّم- آورده است که فرمود: «إن فی الجنة مئة درجة، أعد‌ها الله للمجاهدین فی سبیل الله، ما بین الدرجتین کما بین السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة، وأعلى الجنة - أراه - فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة»

همزمانی محتوا