اجتماعی

اصالت ما، موساسیر و شاید هویتی دیگر

رئوف آذری - سردشت
مدرس دانشگاه
________________

روز جمعه مورخه 29/7/84 در کلاس درس تاریخ آموزش و پرورش برای ایجاد آمادگی در دانشجویان به منظور شروع تدریس درس جدید آموزش و پرورش قبل از اسلام و به عبارتی آموزش و پرورش در دوران ایران باستان (مادها و هخامنشیان) سؤالی را با عنوان:«شما به عنوان یک ایرانی که می‌خواهید در مورد تاریخ آموزش و پرورش گذشته‌ی اجداد خود تحقیق کنید، فکر می‌کنید به منظور یافتن اولین اقدامات تعلیمی و تربیتی در ایران باستان، چه قوم و نژادی را باید مورد توجه قرار دهید و در کل اصالت شما به کدام قوم و نژاد برمی‌گردد؟» مطرح کردم و از آنها خواستم که هریک در پنج سطر به اجمال در مورد آن نژاد اصیل، توضیح بدهند.

دنیا ساز دیگری می‌نوازد

نویسنده: عثمان عباسی_ سردشت
meidya_sardasti@yahoo.com
_______________________________

توانایی در دانایی است. « آلوین‌تافلر»

آموزش از دیرباز نقش‌ اصلی‌ را در توسعه‌ زندگی‌ بشر ایفا نموده‌ و همواره‌ در جنبه‌های‌مختلف‌ اجتماعی‌، فرهنگی‌، اقتصادی‌، سیاسی‌ و نظامی‌ نمود و ظهور داشته‌ است‌. نظام‌آموزشی‌ مجموعه‌ برنامه‌ها را برای‌ دستیابی‌ به‌ اهداف‌ مشخص‌آموزش‌ فراهم‌ می‌نماید.متخصصان‌ علوم‌ مدیریت‌، برنامه‌ریزی‌ و مهندسی‌ آموزشی‌ تعاریف‌ و تفاسیر متعددی‌ از ماهیت‌ و اهداف‌ آموزش‌ ارائه‌ داده‌اند، ولی‌ مجموعه‌ نظرها ونظریه‌های‌ آموزشی‌ را می‌توان‌در جهت‌ یک‌ راهبرد بنیادی‌ و کلان‌ دانست‌ و آن‌ نیز ایجاد «تغییر» است‌. براین‌ اساس‌ تحول‌اشخاص‌، مراکز و مؤسسات‌ کوچک‌ و بزرگ‌ همه‌ و همه‌ وابسته‌ به‌ آموزش‌ با هدف‌ تغییرات‌ سریع‌ در سازمان‌های‌ پویا از طریق‌ گردآوری‌، مشارکت‌ و کاربرد سریع‌ دانش‌ جهت‌ اصلاح ‌جنبه‌های‌ فرهنگی‌، فن‌ شناختی‌، ساختاری‌ و فرآیندی‌ است‌. این‌ امر با استفاده‌ از دو عنصر به‌هم‌ پیوسته‌ یعنی‌ فن‌آوری‌ و اطلاعات‌ صورت‌ می‌گیرد.

اعتیاد و بیکاری

سرویس اجتماعی:

فاجعه اعتیاد در ایران
یکی از عمیق ترین معضلاتی که جامعه ایرانی با آن مواجه است، فاجعه گسترش اعتیاد در میان قشرهای مختلف اجتماعی است. هم مرزی با کشور افغانستان که امروزه یکی از بزرگترین مراکز تولید مواد مخدر در جهان است از یکسو، و جوان بودن اکثریت جمعیت ایرانی از سویی دیگر سبب شده که اعتیاد به عنوان فاجعه ای فراگیر نگرانی عمیق مردم و دولتمردان را در ایران برانگیزد. تاکنون در ایران تلاشهای وسیعی برای رویارویی با این پدیده مخرب صورت گرفته است؛

بحران هویت و انحرافات اجتماعی

سرویس اجتماعی:

برای ایران امروز واژه زنان خیابانی واژه ای آشنا است. پدیده روسپی گری اگرچه پدیده جدید برای جوامع بشری نیست، اما امروزه به شکلی نوین و متفاوت از گذشته در برخی از جوامع درحال توسعه ( مثل ایران ) گسترش یافته است. در گذشته روسپیگری به زنانی تعلق داشت که برای کسب درآمد به خودفروشی روی می آوردند، اما اکنون بی قیدی جنسی به عامل اول رشد و توسعه این پدیده تبدیل شده است.

همزمانی محتوا