گزارشی از فعّالیّت‌های مؤسّسه‌ خیریّه‌ی صابرین استان سیستان وبلوچستان