هیأت امنای اتحادیه‌ی جهانی علمای مسلمان نشست فوق‌العاده برگزار کرد