دبیرکل اتحادیه‌ی جهانی علمای مسلمان: اهانت به قرآن کریم به تحریک تروریسم و بی‌حرمتی به مقدسات می‌انجامد