«مولوی حاج ملک محمد ملّازهی» از پیشگامان جماعت در استان سیستان و بلوچستان، درگذشت