برگزاری کنفرانس «نوگرایی در تفکّر اسلامی» در الازهر مصر