نخستین همایش «دگرپذیری و رواداری» در مهاباد برگزار می‌شود