شیخ محمّد عزیزی امام جمعه‌ی شهر اَهِل دار فانی را وداع گفت