کارگاه «مسؤولیت‌پذیری و اثرگذاری» در تهران برگزار شد