دیدار ناشران اهل سنّت با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی