درخواست دبیرکل جماعت دعوت و اصلاح از هموطنان برای یاری سیل‌زدگان لرستان