پیام روابط عمومی جماعت دعوت و اصلاح در خصوص وقوع سیل در برخی مناطق کشور