پیام تسلیت دبیرکلّ جماعت به مناسبت درگذشت دکتر اسعد نظامی