پیام تسلیت دبیرکلّ جماعت به مناسبت درگذشت دکتر رحمت محمّدی