کنگره‌ی پنجم جماعت از اخلاق‌مداری تا شایسته‌سالاری(١٠نکته)