مسجد محلّ کسب نور مؤمن، با نگاهی به آیه‌ی «مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ»