پیام‌ دبیرکل جماعت به‌مناسبت درگذشت مرحومه خانم شیما محمّدیان