تیم فوتسال جماعت دعوت و اصلاح اوز به مقام نائب قهرمانی رسید