نشست هفتگی دانشجویی دانشجویان اهل سنّت دانشگاه‌های شیراز برگزار شد