«شکاف نسل‌ها»؛ نخستین نشست فرهنگی جماعت در مریوان برگزار شد