" اخلاق کریمانه در قرآن" در نشست 28 دی‌ماه بانوان شیراز بررسی شد