پیام روابط عمومی جماعت دعوت و اصلاح به مناسبت آغاز مهرماه ۹۶