جماعت دعوت و اصلاح؛ حزب سیاسی یا سازمان مردم‌نهاد؟