کوهنورد مهابادی به جام جهانی اسکی کوهستان راه یافت