همایش دانشجویان اهل‌سنّت‌ دانشگاه‌های تهران برگزار شد