دیدار استاد پیرانی با شیخ محمدعلی امینی و امام جمعه‌ی اهل سنت بندرعباس