دیدار استاد پیرانی با عده‌ای از ائمه‌ی جماعت مساجد اهل سنّت تهران