آیا حق پدر بر فرزند بقدریست که دختری را به ازدواج پسر در بیاورد در حالی که پسر علاقه‌ای به او ندارد؟ اگر پسر با کسی که دوستش دارد ازدواج کند و پدرش راضی نباشد خلاف دین اسلام عمل کرده است؟