با عرض سلام آیا تقلب در کنکور حرام است یا خیر با توجه به این که حالا دانش آموزان زیادی به این کار روی آورده اندو اگر این کار را نکنی تعداد زیادی در کنکور رتبه ی خوب تری از ما می گیرند