هفته نوزدهم رقابتهای سوارکاری کورس پاییزه در گنبدکاووس برگزار شد