من تصادف کرده‌ام و چون روز اول در بیمارستان پزشک متخصص ارتوپد نبود حال مرا عمومی اعلام کردند و بعد از چند ساعت دردهای شدیدی در ناحیه سینه پا احساس کردم