هم‌شاگردی، دلنوشته‌ای در یادبود دعوتگر پرتلاش اسکندر پوربابا