در مورد برگزاری مراسم مولودخوانی برای پیامبر-صلی الله علیه و سلم- اطلاعات بیشتری را در اختیارم قرار دهید. آیا یک نوع بدعت در دین است یا یک بدعت حسنه در عادات؟