مستأجری دارم که از ایشان علاوه بر اجاره‌ی ماهیانه مبلغ سه میلیون تومان پول به عنوان رهن گرفته‌ام، آیا می‌توانم از این پول رهن استفاده کنم؟