ابومازن دیر یا زود مجبور به گفت‌وگو با حماس می‌شود