فشار و محدودیت محافظه‌کاران برای فعالیت‌های مذهبی در کردستان