فهرست گالری‌های عکس

تجمع اعتراضی در مقابل سفارت فرانسه در تهران

(موضوع: رویدادها و فعالیت‌های جماعت) (1399/08/08)
دکتر جهاندار امینی دانش آموخته‌ی حقوق و علوم دینی و امام و خطیب مسجد اهل سنّت حضرت اسماعیل تهران، در این تجمّع اعتراضی در مقابل سفارت فرانسه سخنرانی کرد.

گزارش تصویری برگزاری کنگره پنجم جماعت

(موضوع: رویدادها و فعالیت‌های جماعت) (1398/08/21)
پنجمین کنگره‌ی جماعت دعوت و اصلاح، روز چهارشنبە و پنجشنبه، ۱۵ و ۱۶ آبانماه با حضور ۱۱۲عضو کنگره در دفتر مرکزی جماعت در تهران برگزار شد.

گزارش تصویری همایش معنویت اسلامی مسؤولیت اجتماعی زاهدان

(موضوع: رویدادها و فعالیت‌های جماعت) (1397/12/14)
 همایش معنویت اسلامی مسؤولیت اجتماعی با حضور جمعی از نخبگان اهل سنّت و به همّت جماعت دعوت و اصلاح استان سیستان و بلوچستان و مؤسّسه‌ی خیریه‌ی صابرین در زاهدان برگزار شد.