فهرست گالری‌های عکس

نمایی از طبیعت و ساختمان‌های قدیمی پاوه

(موضوع: جاذبه‌های گردشگری) (1400/09/13)

جاذبه‌های گردشگری مناطق کردنشین

(موضوع: جاذبه‌های گردشگری) (1400/08/03)

اردوی تفریحی تربیتی مربّیان، متربّیان و حافظان قرآن کریم در پاوه

(موضوع: رویدادها و فعالیت‌های جماعت) (1400/05/05)
اردوی تفریحی تربیتی مربّیان، متربّیان و حافظان قرآن کریم جماعت دعوت و اصلاح پاوه در روز یکشنبه ٣مردادماه در تفرّجگاه «سردره» برگزار شد.