برنامه‌های آموزشی-تـفـریـحـی ایام فراغت فراگیران(کودکان و نوجوانان)

برنامه‌های آموزشی-تـفـریـحـی ایام فراغت فراگیران(کودکان و نوجوانان)

انتظارمی‌رود پس از اجرای برنامه‌های ذیل، فراگیران به توانایی‌های عملی قابل توجّه، دست پیدا کرده باشند:
قرائت و حفظ قــرآن کریم:
1) کودکان ابتدایی زیر 9 سال حداقل روانخوانی یک جزء از قرآن را نزد یکی از والدین خود فراگرفته باشند.
2) کودکان ابتدایی بالای 9 سال حداقل روانخوانی دو جزء از قرآن را نزد یکی از والدین خود فراگرفته باشند.
3) نوجوانان دوره‌ی راهنمایی حداقل به توانایی روانخوانی و حفظ نصف یک جزء از قرآن با سرپرستی و مربیگری والدین خویش رسیده باشند.
4) نوجوانان مقطع دبیرستان حداقل به توانایی قرائت صحیح (تجوید) و حفظ یک جزء از قرآن با سرپرستی
و مربیگری والدین خویش رسیده باشند.

ورزش و فعالیتهای جسمی:
- کودکان و نوجوانان به همراه والدین خویش هرهفته حداقل 4 بـار(درشبانه‌روز حداکثر یکبار )به مدت 15دقیقه دویده ( در جا یا در طی یک مسیر) و 20 حرکت ورزشی تکراری (نرمش) را انجام دهند.

تمرین مهارت ارتباطی سالم درخانواده:
- تمام اعضای خانواده که سنّ و فهم آنان اقتضا می‌کند حداقل یکبار درهفته برای مدت 12 ساعت در اوقات بیداری و به شکـل ممتد مثلاً درطول یک روز و ترجیحاً روزی را که در کنار هم هستند، از هـر نـوع کنش و واکنش غیرمنطقی و خشمناک (اگرچه به هزینه‌ی شکستن غرورشان باشد) در مـقـابل هـمدیگر اجتناب نمایند و رفتار غیرمنطقی سایرین را به احسن وجه (ادفع باللّتی هی أحسن)پاسخ دهند.

تمرین نمازجماعت:

1) والدین به همراه فرزندانشان ( 10 سال به بالا ) حداقل هر هفته دو نمازصبح را در اوّل وقت آن به جماعت درمنزل اداء نموده و پس از آن به مدت یک ربع به دعا و تلاوت قرآن بپردازند.
2) پدرخانواده حداقل هرماه یک هفته‌ی کامل به جز در موارد عـذر جماعت، در تـمامـی نمازهای جماعت مسجد محل و یا سایر مساجد حاضرشده و حداقل در سـه نماز جماعت فرزند بالای 10 سال خـود را برای نمازجماعت همراه ببرد.

تمرین استفاده‌ی صحیح از وقت:

1) افـراد خـانـواده، خـود را ملزم نمایند در طول هفته حداقل یک شب قبل ازساعت 23 و دو شب قبـل از ساعت24 بخوابند.
2) تمامی اعضای خانواده، بالاتر از10 سال درطول هفته حداقل یک شب قبل از خواب فهرست برنامه‌هایی را که قرار است در طول روز آینده انجام دهـند،روی یک بـرگ کاغذ بطـور واضح بنویسند و فـردای آن روز بر اساس اولویت نوشته شده، نسبت به اجرای آن اقدام نمایند.

مطالعه درجهت تقویت توان علمی خود در موضوع تربیت فرزندان:

- هرکدام از والدین با همکاری هم حداقل دو فصل ازیک کتاب را درموضوع تربیت فرزندان به خوبی مطالعه نموده و خلاصه‌ی آن را در5 صفحه تایپ شده و بر روی دیسکت تهیه نمایند.

تمرین ایجاد پیوند اجتماعی با اقوام (صله‌ی ارحام )

1) تمامی اعضای خانواده هر هفته حداقل دو بار به شکل حضوری و درصورت عدم امکان به صورت تلفنی، به والدین ادای احترام نموده و با ایشان گفتگو نمایند.
2 ) هرکدام از کودکان و نوجوانان بالای 10 سال با کمک والدین فهرستی ازحداقل 15 خانواده از اقوام را بـا ذکر نام سرپرست، تعـداد افـراد خانـواده و ذکر نـام افراد همجنس و همسال خود درآن خانـواده‌هـا(درصورت وجود) را تهیه و با اولویت‌بندی آن از پدر و مادرشان بخواهند؛ صرف نظر از سوابق آمد و رفت بـا آن خانواده‌ها، هر هفتـه یکی از آنها را به منزل دعوت و یا از منزل یکی از آنها دیدن نمایند.

تمرین همکاری درتربیت فرزندان وتبادل محبت میان والدین:

- والدین هر هفته حداقل یک بار و هر بار حداقل به مدت نیم ساعت درطـول شبانه‌روز و در شرایـط مناسب مناسب روحی و جسمی بـدون حضور فرزندان ضمن ابـراز محبت و صمیمیت نسبت به هم، برای شنیدن سخنان طرف مقابل اعلام آمادگی نموده،در خـصـوص وضعیت فـرزند یا فرزندان و مشکلات آنها درطـی هفته‌ی گذشته تبادل نظرنموده؛ سپس نسبت به هماهنگی و برنـامه‌ریزی برای حداقل هـفته‌ی آینده‌ی آنها، اقدام نمایند.

تمرین احساس مسئولیت اجتماعی و همنوع دوستی:

- هرکدام از والدین به همراه فرزندان 10 سال و بالاتر خود، حداقل یکبار از مراکز خیریه‌ی ارائه‌ی خدمات، نظیرخانه‌ی سالمندان، مراکز و جمعیت‌های مشابه دیدار نـمـوده و از آنها بخواهند تـا گزارش آن را در حداقل یک صفحه A4 بنویسند.

تمرین تفریح همراه خانواده:

1) والدین به همراه فرزندان و یا سایراعضای خانواده درطول هفته، حداقل یکبار به تماشای برنامه‌ای جذّاب و مفید تلویزیونی ( ماهواره، سی‌دی و تلویزیون ) جز اخبار و سخنرانی که طول آن از 30دقیقه کمتر نباشد اقدام نموده، با اجتناب از هرگونه پیشداوری در خاتمه هرکدام که توانایی نظـر دادن را دارند، حداقل 3 دقیقه درخصوص برنامه‌ی مذکور بحث نموده و یکی از والدین نسبت بـه جمع‌بندی مطالب در 5 دقیقه اقدام نماید.
2) والدین به همراه فرزندان درطول هفته حداقل بـه مدت 30دقیقه یک برنامه‌ی تفریحی خارج از منزل را ترتیب دهند. این برنامه می‌تواند حداقل شامل قدم زدن در خیابان، پارک، کـوه، کنار رودخانه و یا سایر برنامه‌های تفریحی باشد.

تمرین مهارت مدیریت خانواده و قبول مسئولیت:

- والدین به همراه تمامی فرزندان نوجوان خود( افراد 10سال به بالای خانواده ) در ابتدای هرماه مالـی جلسه‌ای یک ساعته برگزار و نسبت به برنامه‌ریزی بازپرداخت دیون، خرید منزل و سایرهزینه‌های ضروری و لازم طی آن ماه اقدام نمایند.

تمرین شناخت نوجوانان از والدین و سایر افراد خانواده:
- هرکدام از نوجوانان (بالای 10 سال ) گزارشی از وضعیت شغلی پدر و مادر و شیوه‌ی اداره‌ی خانواده را در 5 صفحه A4 بنویسند.

برنامه های عملی و قابل اجرا:
1)انجام نمازجماعت با زن و فرزندان در خانه در بعضی مواقع و در صورت امکان انتقال این مهم به مسجد محل.
2) تمرین روخوانی و حفظ قرآن با خانواده با حداقل 2 جزء تشکیل حلقه‌ی قرآنی خانوادگی و قرائت و ترجمه‌ی مختصر آن.
3) انجام فعالیتهای ورزشی خانوادگی بطور مرتّب.
4) انجام اردوهای جمعی خانوادگی.
5) ایجاد خانواده‌ی مربّی شامل پدر و مادر مربی و حمایت جمعی از آنها.
6) برگزاری اردوهای تفریحی کودکان و نوجوانان بویژه طی تابستان آینده.
7) بیشتر برنامه جهت اجرا به والدین وخود خانواده ها واگذار شوند و تنها درصورت عدم توانایی آنها از سایر مربیان بهره گرفته شود.
8) واردکردن فرزندانمان به عرصه‌ی فعالیتهای اجتماعی در حدّ توان و سپردن مسئولیت به آنها بویژه فعالیتهای مختلف دینی، علمی، هنری و فرهنگی در سطح مساجد محل با داشتن نظارت غیرمستقیم و حفظ استقلال آنها.
9) برگزاری دوره‌های آموزش خانواده با تأکید بر:
الف)لحاظ کردن فرزندان و نگرش آنها در برنامه‌ریزی تربیتی (آنها را از نگاه آنها ببینیم ).
ب)در مسائل تربیتی تنها مسائل صرفاً دینی را بعنوان موضوع تربیت در برنامه قرار نداده و سایر مسائل اجتماعی، ورزشی، مهارتی و... نیز لحاظ گردند.
ج) آموزش و انتقال مهارتهای صحیح ارتباط میان والدین با هم و میان والدین و فرزندانشان.
10) از توانایی‌های کودکان و نوجوانان بزرگترجهت کار با کودکان کوچکتر یا سایر نوجوانان استفاده شود مثلاً: نقّاشی، ورزش، زبان و...
11) برگزاری دوره‌های آموزش قبل از ازدواج برای نوجوانان جهت انتقال دانش و مهارتهای لازم زندگی زناشویی.
12) استفاده ازآموزشگاهها و باشگاههای مختلف سطح شهر جهت پرکردن سالم اوقات فراغت فرزندانمان با داشتن سه شرط: اخلاق، دانش و مهارت.
13) ترتیب دادن برنامه‌های تفریحی برای افراد خانواده توسط پدر خانواده مانند: رفتن به کنار رود، کوه، اماکن دیدنی، پارک و...
14) ترتیب دادن برنامه های منظم و گردشی آمد و رفت خانواده‌ها با هم برای استفاده از الگوهای رفتاری مثبت همدیگر و ایجاد دوستی میان فرزندانمان.
15) اصلاح و تغییر رفتار والدین در تعامل با همدیگر، بستگان، همسایه‌ها، دوستان و محیط کار، و اجتناب از غیبت و بدگویی و منفی‌نگری درتحلیل وضعیت هرکدام از موارد ذکرشده و دیدن نقاط مثبت و قوت، برای الگوبرداری فرزندانمان.

بدون امتیاز