پزشکان مسلمان قانون اتانازی بریتانیا را تقبیح کردند

پزشکان مسلمان بریتانیا در اظهاراتی مشابه کلیسای کاتولیک، قانونی را که حق انتخاب اتانازی را به بیمار واگذار می کند تقبیح کرده و آن را غیرانسانی دانستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، قانون تازه صلاحیت ذهنی که دوشنبه آینده 9 مهر ماه اجرایی می شود به بیماران اجازه داده در وصیتنامه خود ذکر کنند در صورت ابتلا به بیماری ذهنی غیرقابل درمان، پزشکان می توانند به زندگی آنها پایان دهند.

سخنگوی انجمن اسلامی پزشکی لندن گفت: تمام پزشکان، پرستاران و بیماران مسلمان با این قانون غیر انسانی مخالف هستند.

این قانون همچنین به بیمار این فرصت را می دهد تا طی وکلاتنامه ای به یکی از دوستان یا اقوام خود به او این حق قانونی را بدهد تا از پزشکان بخواهند لوله های تغذیه آب و غذا را از وی جدا کنند.

سخنگوی این انجمن گفت گفت: پزشکان بریتانایی امروز نگران این قانون هستند که در برخی موارد آب و غذا را به بیماران ذهنی و افرادی که در حال مرگ نیستند دریغ خواهد کرد. این اقدام بیماران بی گناه رابه کام مرگ می کشد که از تبعات وحشتناک گرسنگی و تشنگی خواهند مرد.

وی تصریح کرد که پزشکان مسلمان ترجیح می دهند برای عدم اجرای این قانون به زندان بروند تا بیماران بیگناه را به قتل برسانند.

سخنگوی انجمن اسلامی پزشکی لندن تأکید کرد: به شدت با هرگونه تصمیم دادگاهی یا قدرتی، برای توجیه هم دستی در گرسنگی وتشنگی دادن به بیمار با هدف مرگ، مخالف هستیم.

کلیسای کاتولیک بریتانیا نیز مخالفت مسلمانان نسبت به این قانون را مورد حمایت قرار داد و اعلام کرد که پزشکان دارای وظیفه اخلاقی برای فراهم کردن آب و غذای بیمارانی هستند که در وضعیت نباتی به سر می برند.

واتیکان نیز اعلام کرده است که تغذیه مصنوعی نباید تنها به این علت که پزشک تشخیص داده بیمار هوشیار نخواهد شد، قطع شود. فراهم کردن آب و غذا حتی به روشهای مصنوعی همواره نشانگر راه طبیعی برای حفظ زندگی است.

بدون امتیاز