اخوان المسلمین فریاد قیام مردم مصر علیه نظام سرکوبگر حسنی مبارک

نویسنده: یحیی سهرابی

تظاهرات و قیام مردم علیه نظام دیکتاتوری مصر به یکباره به نوعی اوج گرفت که حتی استعفای دسته‌جمعی حکومت مصر هم نتوانست این آتش خشم و غضب مردم را فرو نشاند. استارت موتور محرکه‌ی این قیام عمومی ملهم از موج سیاسی تونسی و پس از برگزاری نماز جمعه دو هفته پیش زده شد. نمازگزاران مصری پس از نشاندن سر بندگی در برابر الوهیت الله، به قصد تغییر و اصلاح سیاسی به خیابانهای شهرهای مصر ریختند.
شمار شهدای راه آزادی و برابری تاکنون به صدها نفر رسیده است. ملحق شدن جماعت اخوان المسلمین به جنبش به همراه بازگشت «دکتر محمد البرادعی» مدیرکل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی به قاهره و پیوستن به صفوف تظاهر کنندگان، تحولات مصر را وارد مرحله‌ی تازه‌ای نمود و نظام مبارک را تا آستانه‌ی سقوط کشاند.
خواسته‌های مردم و نیروهای سیاسی فقط رفتن و کناره‌گیری حسنی مبارک است و چیزی کمتر از این آنها را به منازلشان باز نمی‌گرداند. البته اهداف اساسی آنان برقراری آزادی اندیشه و بیان و برابری‌های اجتماعی و رفع فقر و بیکاری مردم است که شخص مبارک و نظام حاکمش را بزرگترین مانع تحقق آن می‌دانند. در واقع شورش مردم مصر حامل پیام‌ها و سیگنال‌های مهمی برای اسلام‌گرایان کردستان ایران است که بطور مختصر به اهم این پیامها اشاره خواهم کرد:
امروز جماعت اخوان المسلمین و مردم در حساس‌ترین لحظات تاریخ صد ساله گذشته‌ی مصر به سر می‌برند. در این بزنگاه تاریخی اخوان المسلمین و مردم مصر به «اتحاد سیاسی» می‌رسند؛ به عبارتی دیگر خواسته‌ها و مطالبات سیاسی اجتماعی مردم با اهداف و مطالبات اخوان المسلمین یکی می‌شود. این است شاهکار سیاسی و مدیریتی جنبش اخوان المسلمین که حدود 80سال پیش بدست امام شهید حسن البنا به همین قصد و نیت تأسیس شد که روزی اخوان و مردم مصر در صفی واحد علیه نظام فاسد مصر به قیام و شورش بپردازند. در واقع این نشان از مدیریت مردمسالار و مردم‌گرای جماعت اخوان المسلمین است که آنچه آنان می‌خواهند همان می‌شود که عموم مردم می‌خواهند. این شاهکار مدیریتی اخوان برای اسلام‌گرایان کردستان ایران در صورت داشتن گوش شنوا می‌تواند بسیار عبرت‌آموز و کارساز واقع گردد.
اخوان المسلمین مصر امروز رهبر و امام آزادیخواهی و دموکراسی‌خواهی مردم مصر علیه نظام استبدادی حاکم بر مصر شده، و باید خاطر نشان ساخت که یک شبه و با معجزه به این مهم دست نیافته بلکه با نفوذ مستمر و مداوم در قلوب مردم و نشان دادن دلسوزی‌ها و غمخواری‌های مستمر نسبت به ملت و شهروندانش به مقام رهبری سیاسی مردم علیه فرعون زمانه رسیده است. وقتی امام شهید حسن البنا بنیانگذار اخوان در قهوه‌خانه‌ها مردم را دور خود جمع می‌کرد و در جمع صمیمی آنان شرکت می‌نمود و با چشمان تیز و باریک‌اندیش‌اش به رصد تمامی دردها و رنجهای مردم مصر می‌پرداخت، نتیجه‌ی آن نزدیکی‌ها و مردم‌داری‌ها و درک مسائل و مشکلات مردم این می‌شود که امروز تمام دنیا به رهبری و ابتکار عمل اخوان المسلمین در مصر سراپا شورش و طغیان اعتراف نماید در حقیقت وقت آن فرا رسیده که اسلام‌گرایان کردستان از رفتارهای سیاسی ما در تمام جنبشهای اسلامی معاصر از جمله اخوان المسلمین الگوبرداری واقعی و نه شعاری و توخالی نمایند. اخوان با مردم‌داری و درک رنجها و خواسته‌های مردم به چنین جایگاهی دست یافته است. اسلام‌گرایان کردستان هم برای بقاء و ماندگاریشان، راهی جز بازگشتن به آغوش مردم محروم کردستان و نگاهی جامعه‌شناختی به‌ مشکلات آنان ندارند.

بدون امتیاز