برگزاری نشست نماینده‌ی مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی با چند تشکل غیردولتی شهرستان بوکان

برگزاری نشست نماینده‌ی مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی با  چند تشکل غیردولتی شهرستان بوکان

 نماینده‌ی بوکان در مجلس شورای اسلامی با چند مؤسسه‌ی مدنی این شهر هم‌اندیشی نمود.

عصر چهارشنبه نهم اردیبهشت‌ماه 88 بنا بر درخواست دکتر عثمانی نماینده‌ی مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی و دعوت مؤسسه‌ی پیشگیری از اعتیاد عرفان این شهرستان، اولین نشست عمومی تشکل‌های غیردولتی(NGO) با دکترمحمدقسیم عثمانی در فضایی صمیمانه در محل دفتر مؤسسه‌ی پیشگیری از اعتیاد عرفان برگزار گردید.

ابتدا مدیران چند تشکل حاضر ضمن تشکر از برپایی این نشست به‌عنوان فتح بابی بر تعامل بیشتر و نزدیکتر نماینده با مؤسسات خیریه و مردمی این شهرستان به بیان خلاصه‌ای از اهداف و فعالیت‌های مجموعه‌ی خود پرداخته و درخواست‌ها و مشکلات پیش روی خود را مطرح نمودند. سپس دکترعثمانی ضمن اظهار خشنودی از دیدار با این مجموعه از افراد دلسوز بوکان و اظهار تأسف از دیر برگزارشدن چنین جلسه‌ای، از تصمیم خود برای برگزاری فصلی چنین نشستهایی با این مؤسسات خبر داد.


 نماینده‌ی مردم بوکان در مجلس اعلام کرد: مؤسسات مردمی بازوی توانایی هستند که در صورت حمایت دولت می‌توانند بسیاری از اهداف نظام و مردم را با هزینه‌ی کمتر و بازدهی بیشتر تحقق بخشند و این تشکل‌ها نه در مقابل ادارات و مؤسسات دولتی بلکه یاری‌دهنده‌ی آنها در رسیدن به یک جامعه‌ی توسعه‌یافته و موفق هستند و جا دارد که مردم نیز بیشتر با چنین مؤسساتی آشنا شده و دولت نیز با آغوش باز از این مؤسسات استقبال نماید.

بدون امتیاز

سایت در قبال نظرات پاسخگو نمی باشد.

1
بدون‌نام
1388/02/18

خواننده‌ای در کامنتی پرسیده‌ است:"برای ما جای سوال است چرا جماعت در بوکان ومهاباد مشغول پیشگیری از اعتیاد است؟"
پاسخ: پیشگیری از اعتیاد در هر جایی وظیفه‌ای انسانی و اسلامی است بوکان یا مهاباد نمی‌شناسد. شاید در این دو شهر مهم کردنشین، شیوع این بلای خانمانسوز بیشتر است تا شهرهای دیگر.تا آنجا که‌ بنده‌ اطلاع دارم، جماعت بر اساس رویکرد «همبستگی» ‌ طبق مرامنامه‌ی منتشره‌ از سوی جماعت آمده‌ است: "همبستگی،ا حساس تعلق متقابل آگاهانه و ارادی بین افراد، گروه‌ها و
جوامع است که ناشی ازمصالح مشترک آن‌ها و لازم ه‌ی زندگی جمعی بوده، در
آن هریک از افراد وگرو ه‌ها دریک شبکه‌ی مبادلات متقابل، نیازمند دیگری
است.
بی گمان انسا ن‌ها خواهان سعادت هستند و سعادتشان در گرو پیشرفت و
دستیابی به آرزوهای ممکن و معقولشان می‌باشد. از طرف دیگر تمام
فعالیت‌های هدفمند انسان برای دستیابی به دو مقصود اساسی جلب نفع و دفع
ضرر است؛ چرا که نفع طلبی و زیان گریزی ویژگی ذاتی بشر است؛ اما آیا
انسان‌ها به تنهایی و بدون همکاری و کمک دیگران قادر به شکوفا ساختن
استعدادها و دفع زیان از خود هستند؟
به طور کلی جامعه شناسان بر این باورند که انسان‌ها برای دستیابی به
اهداف خویش نیازمندیاری دیگران هستند و در عین حال به منظور دستیابی
افراد به اهدافشان، لازم است که بخشی از آزادیهای خویش را محدود کنند.
از طرف دیگر اگر در جوامع ابتدایی، انسا ن‌ها توانسته‌اند به تنهایی به
حداقل امکانات لازم برای گذرانیک زندگی ابتدایی دستیابند، امروزه با این
همه پیچیدگی حاکم بر زندگی انسان‌ها دیگر چنین امری امکانپذیر نیست و
انسان‌ها ناگزیر از برقراری روابط مبتنی بر همکاری با دیگران هستند.
دین مبین اسلام با تعالیم اجتماعی حیات بخش خویش، مسلمانان را به
همبستگی، وحدت، تکافل و تعاون فرا می‌خواند و تفرق، جمع گریزی و تنازع
را منشأ شکست و نابودی می‌داند. فراتر از این، تمام انسا نها را در برخورداری
از حقوق انسانی،یکسان و برابر و هم ه‌ی آنها را متعلق بهیک اصل می‌داند. بر
این اساس، ضمن تأکید بر تعامل مبتنی بر "بر" و "قسط"، که مقدمه‌ی تحقق
همبستگی در جامعه‌ی بشری است، ارتباط و شناخت متقابل با سایر تمدن‌ها و
فرهنگ‌ها را توصیه می‌نماید. مسلمانان با التزام به چنین مفاهیمی، هم خود در
آرامش زندگی می‌کنند و هم در فرایند تحقق صلح جهانی، نقش و وظیفه‌ی
خود را ایفا می‌نمایند.
ما بر این باوریم که علم و فرهنگ کنونی جهان از آن تمام مل ت‌هایی است
که هزاران سال برای پرورش آن رنج کشیده و آن را بارور ساخته‌اند و بر
اساس سنت تداول، در میان تمدن‌ها دست به دست گشته است؛ بنابراین
فخرفروشی در برابر همدیگر و استفاده‌ی ابزاری از تکنولوژی، به منظور سیطره
بر سایر ملت‌ها، قبل از هر چیز به علم و پیشرفتی آسیب می‌رساند که دستاورد
مشترک همه‌ی انسان‌هاست.
معتقدیم که تلاش برای از بین بردن تمامی تمد نها، ادیان و فرهنگها از طرف
یک دین یا فرهنگ یا تمدن خاص، به فرض تحقق، تنها منجر به تشنج و
ناآرامی جهان خواهد شد و نتیجه‌ای جز عقب‌ماندگی برای دسته‌ای و پیشرفت
نامتوازن برای دست‌های دیگر به بار نخواهد آورد.
بر اساس آموز ه‌های قرآن و سنت، بر این باوریم که رابطه‌ی مسلمانان با
غیرمسلمانان مبتنی بر صلح است، مگر با کسانی که پیمان شکسته‌اند و
مسلمانان را آواره و دربدر کرد‌ه‌اند و نخستین بار آغازگر جنگ بود‌ه‌اند.
راهکارها
ما برای دستیابی هر چه بیشتر ملت‌ها، احزاب و گروه‌های مختلف به
همبستگی مطلوب، راهکار‌های زیر را مناسب می‌دانیم:

مشارکت عادلانه
با اندک تاملی در احوال کنونی حاکم بر جهان در مییابیم که علت بسیاری
از تنش‌ها به حذف گروه‌ها وکسانی از صحنه بر می‌گردد که نه به حقوق
خویش دستیافت ه اند و نه اجازه دفاع از خود و تلاش برای دستیابی به حقوق
و اهدافشان به ایشان داده می‌شود. ما ب راین باوریم که حتی بخش عمد ه‌ی علل
تشنج موجود در روابط اسلام و غرب نه به اختلاف عقیده و دین بلکه به عدم
توازن در نظام حاکم بر روابط میان آنها بر می‌گردد و اگ ر بستر مشارکت
فعال تر مسلمانان درعرصه بین الملل، با برقراری مساوات در اطلا عرسانی و عدم
تحریف حقایق و واقعیات و... فراهم شود، بخشی از آن عدم توازن جبران
می‌شود و بی تردید روحیه تفاهم و همکاری و احساس مسؤولیت متقابل
بیشتری حکم فرما خواهد شد.
در عرصه داخلی کشورها هم معتقدیم که ت ک روی احزاب و گروه‌ها،
طرح ادعای نمایندگی همه‌ی مردم و تلاش برای خ اموش کردن ویا ک م اثر
کردن صدای منتقدانی که آنها هم در راه تلاش برای سعادت مردم گام بر
می‌دارند، باعث م ه آلود و تیره و تار شدن فضای روابط میان احزاب و در نتیجه
قشرهای مختلف مردم است.
ما معتقدیم خدمت کردن به مردم زمانی برای تمام احزاب و تشک ل‌ها به
طور مطلوب میسر می‌شود که در حد امکا ن از حق موجودیت و مشارکت فعال
همدیگر در تمام عرصه‌ها دفاع کنند، که بی تردید با این کار علاوه بر تقویت
روحیه خدمتگذاری در دیگران، جایگاه خود را نیز تثبیت خواهند کرد و
دلسوزی و صداقت ایشان بیشتر برای مردم اثبات میشود.
تاکید بر منافع مشترک
هم فکری و هم عقیده بودن بی شکیکی از موثرترین عوامل همبستگی
است و تلاش برای حفظ اندیشه و عقیده مشترک میانیک گروه هم تلاش
برای حفظیک مصلحت مشترک به شمار می‌رود؛ اما برای حفظ وجود
چندصدایی و تکثر در جامعه و تکامل گروه‌های متعدد فعال در عرصه‌های
مختلف لازم ا ست، گاهی اختلاف نظرهای موجود در ابعاد مختلف دینی،
ایدئولوژیک، سیاسی، اقتصادی و... نادیده گرفته شده و روی وجوه مشترکی
تاکید شود که سود و منفعت همه‌یا اکثریت افراد جامعه و گروه‌های فعال را
دربردارد. برای دس تیابی به همبستگی مطلوب، بهتر است نقاط مورد اختلاف
کمتر برجسته شود؛ چون در این صورت مردم هم نقاط اشتراک موجود میان
خود را فراموش می‌کنند و هم به سبب در گیری بر سر نقاط اختلاف از دست
یابی به اهداف خود باز می‌مانند و دریک جمله می‌توان گفت که همه زیان
می‌بینند." جماعت معتقد است که‌ در هر انجمن/مؤسسه‌ و هر ابزار مدنی‌ای که‌ در راستای گسترش جامعه‌ی مدنی و کمک به‌ همنوعان باشد، استفاده‌ کرده‌ و خواهد کرد. در ثانی مشخص نکرده‌اید شما! کی هستید؟

2
بدون‌نام
1388/02/12

بی‌شک جامعه‌ی مدنی بدون وجود تشکل‌های غیر دولتی بوجود نخواهد آمد، من به‌ سهم خودم از استاد مولودی روابط عمومی مؤسسه‌ی پیشگیری از اعتیاد عرفان، دکتر مسعود رحیمی مدیرعامل محترم و دکتراسعد ستوده‌ و دیگران تشکر می‌کنم که‌ در راستای پیشگیری از اعتیاد در دیار ما چه‌ زحمت‌هایی که‌ نکشیده‌اند، خدای متعال امثال ایشان را زیاد گردانده‌ و فعالیتشان را میمون و پر خیر و برکت‌تر گرداند.
امینی از بوکان

3
بدون‌نام
1388/02/12

دوستان مؤسسه‌ی عرفان، مؤسسه‌ی بی‌سرپرستان «خانه‌ی بوستان»، مؤسسه‌ی احسانکاران بوکان خسته‌ نباشید خدا قوت می‌گوییم و در راستای وظایف اساسی‌تان و خدمت به‌ مردم محروم دستتان را می‌فشاریم.
مستدام باشید و پاینده‌

4
بدون‌نام
1388/02/12

دوستان مؤسسه‌ی عرفان، مؤسسه‌ی بی‌سرپرستان «خانه‌ی بوستان»، مؤسسه‌ی احسانکاران بوکان خسته‌ نباشید خدا قوت می‌گوییم و در راستای وظایف اساسی‌تان و خدمت به‌ مردم محروم دستتان را می‌فشاریم.
مستدام باشید و پاینده‌

5
بدون‌نام
1388/02/16

برای ما جای سوال است چرا جماعت در بوکان ومهاباد مشغوا پیشگیری از اعتیاد است

6
بدون‌نام
1388/02/18

شما کی هستید؟ لطفا خودتان را معرفی نمایید.

7
بدون‌نام
1388/02/18

چه کسی گفته است که فقط جماعت مشغول پیشگیری از اعتیاد است؟ تا آنجا که‌ من بدانم افراد هئیت مدیره‌ی عرفان و مؤسسه‌ی پیشگیری از اعتیاد مهاباد از افراد مختلف با گرایشهای مختلف تشکیل شده‌ است!

8
بدون‌نام
1388/02/19

مؤسسات مردم نهاد در فرایند توسعه به صورت عام نقشی اساسی دارند/در توسعه ما می گوییم که دولتها باید کوچکتر شوند وخلاء ناشی از آن توسط نهادهای غیر دولتی پرمی شود/اولین عارضه ای که نطفه این گونه مؤسسات را تهدید می کند این است که برخی تصور می کنند نهادهای غیر دولتی بر ضد نهادهای دولتی کار می کنند که این کاملاًاشتباه است

در نشست جمعی نهادهای غیر دولتی بوکان با دکتر عثمانی نماینده مردم شهرستان بوکان در مجلس شورای اسلامی که دیروز9 اردیبهشت 88 در مؤسسه پیشگیری از اعتیاد عرفان و با تلاش این مؤسسه تشکیل شده بود مؤسسین ومسؤلین این نهادها که شامل مؤسسه پیشگیری از اعتیاد عرفان ، مؤسسه خیریه صوفی رحمان ، مؤسسه مدافعان محیط زیست بوکان، مؤسسه ایزیرتو بوکان و مؤسسه ایجاد کتابخانه های روستایی ناچیت حضور داشتند ، به طرح نظرات و پیشنهادات خود در خصوص مسائل و مشکلات شهرستان پرداختند.در این دیدار عبدالعزیز مولودی از موسسین مؤسسه عرفان از پیوند ضعیف بین نهادهای دولتی با مؤسسات غیر دولتی سخن گفتند و خواستار تعامل بیشتر این نهادها باهمدیگر شدند. آقای دکتر رحیمی مدیرعامل مؤسسه نیر ازپیشقدمی دکتر عثمانی در تشکیل چنین جلسه ای تشکر نموده و خواستار ادامه این گونه جلسات شدند.آقای عزیزی از مؤسسه خیریه صوفی رحمان آماری از فعالت مؤسسه را تشریح نمودند ، آقای بدوی از مؤسسه مدافعان محیط زیست نیز با اشاره به مشکلات این مؤسسه دغدغه فعلی مدافعان محیط زیست را نگرانی از تغییرات در جاده تفریحی کوسه و وضعیت اسفبار مکان دفع زباله های شهری و همچنین روباز بودن برخی از مسیرهای اصلی دفع فاضلاب شهری دانسته وخواستار توجه بیشتر مسؤلین به این نگرانیها شدند. مهندس کدخدا محمدی از مؤسسه ایزیرتو هم نگرانی مؤسسه را از تخریب برخی آثار باستانی توسط بعضی از نهادهای دولتی اعلام داشته وخواستار جلوگیری از آن شدند. درپایان آقای دکتر عثمانی ضمن تشریح وضعیت فعلی مؤسسات مردم نهاد در کشورمان حمایت خود را از این موسسات اعلام نموده و خواستار فعالت بیشتر این نهادها در جهت کمک بیشتر به مردم منطقه شدند.

http://www.dr-osmani.com/2009/04/post-126.php

9
بدون‌نام
1388/03/22

ba salam hozoore shoma namayandeye boukann