بررسی نقش والدین در تربیت فرزندان در عصر جهانی شدن

سنندج_پایگاه‌ اطلاع‌رسانی اصلاح
21/11/87

نشستی تخصصی جهت بررسی نقش والدین و عوامل مؤثر در تربیت فرزندان در سنندج برگزار شد.
در این نشست استاد علی رحمانی محقق امور تربیتی با تأکید به سه محور اصلی خانه و خانواده، جماعت و با جمع بودن و محیط و جامعه در تربیت کودکان، احساس مسئولیت والدین و همکاری آنها با کودکانشان و تاثیرگذاری رفتار اقوام و آشنایان، اولیای مدرسه و دوستان کودکان را مورد بررسی قرارداد.
در ادامه به عوامل آسیب رسان در تربیت کودکان شامل اختلاف والدین، تبعیض قائل شدن میان فرزندان، عدم درک فرزندان از سوی والدین، فقر اقتصادی و ناتوانی مالی، بی توجهی به فرزند و تحقیرآنها، محدود کردن نابجا و نادرست بی توجهی به تربیت علمی و تحصیل آنان و فقدان امکانات رفاهی نسبی اشاره شد.

سپس عوامل خطر دیگری از جمله تعداد کم یا زیاد فرزندان، بی اعتمادی فرزندان به والدین، فوت یکی از والدین، بداخلاقی، طلاق و جدایی، اختلاف شدید فرزند ذکور با دختر، بیکاری سرپرست و اعتیاد، درد دل نکردن والدین با آنها و سرزنش آنها در جمع و مقابل دیگران، پنهان کاری و حساس کردن فرزندان، عدم وفای به عهد والدین و تحمیل و اجبار عملی به آنان در صورتیکه والدین خود الگوی عملی نباشند را مورد بررسی قرارداد.

استاد رحمانی صفات مذموم اخلاقی ازجمله حسادت، کینه، ترس زیاد، عصبانیت را ناشی از تربیت نادرست و زیاده‌روی و کم کاری در ابراز محبت والدین به فرزند دانست و ارائه الگوی عملی توسط والدین به فرزندان در روشهای صحیح استفاده از ابزارها و نمادهای جهانی شدن ازجمله اینترنت، ماهواره و... در عصر جهانی شدن ضروری دانست.

بدون امتیاز

سایت در قبال نظرات پاسخگو نمی باشد.

1
بدون‌نام
1387/11/23

با سلام
ضمن تشکر از ارسال این خبر از شما خواهشمندیم که متن سخنرانی این جلسه را هم در سایت قرار بدهید تا ما هم بتوانیم از آن لستفاده کنیم .
با تشکر

2
بدون‌نام
1387/11/23

متن کامل سخنرانی در سایت قرار دهید