پوشش و آرایش

گذاشتن ریش سنت است یا واجب؟ تراشیدن ریش حرام است؟

شماره: 
75

1. برخی از علما تراشیدن ریش را حرام می‌دانند؛ زیرا صیغه های فعل امر که در احادیث درباره‌ی گذاشتن ریش، روایت شده‌اند را برای وجوب می‌دانند.
2. برخی ریش تراشیدن را مکروه می‌دانند.
3. برخی تراشیدن ریش را مباح می دانند.
در میان این اقوال، قول دوم ترجیح دارد، یعنی تراشیدن ریش مکروه است و این قول به صواب نزدیک‌تر و عادلانه‌تر است. گرچه در حدیث امر به گذاشتن ریش شده است، اما امر همیشه برای وجوب نیست.
توضیح: برای آگاهی بیشتر به کتاب حلال و حرام مؤلف دکتر یوسف قرضاوی چاپ نشر احسان مراجعه شود.

همزمانی محتوا