وصیت و ارث

آیا زن از زمین ارث می‌برد؟

شماره: 
0

زن بمانند مرد از تمامی ترکه میت ارث می‌برد خواه زمین باشد یا دیگر دارایی

سلام.من وپسرم که یک سال 7ماهش بوده شوهرم فوت کرده به علت تصادف متاسفانه:تمام کارهای دادگاه رابه برادرشوهرم واگذار کردم بعد ازهمه ی کارها اگر دیه یا طلبکاری داشت نمی‌دانم چون درجریان نبودم ادعای مهریه نکردم ولی بعدا باتمام درد سرها فقط 6000000 تومان به من

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
سلام.من وپسرم که یک سال و 7ماهش بوده شوهرم فوت کرده به علت تصادف متاسفانه:تمام کارهای دادگاه رابه برادرشوهرم واگذار کردم بعد ازهمه ی کارها اگر دیه یا طلبکاری داشت نمی‌دانم چون درجریان نبودم ادعای مهریه نکردم ولی بعدا باتمام درد سرها فقط 6000000 تومان به من داد حالا نمی‌دانم این مال صغیر است یا نه؟

مهریه‌ی شما بر ذمه شوهر است باید در قید حیات می‌داد. اگر نداده واجب است از ترکه او داده شود، دیه نیز جزو ترکه او به شمار می‌آید شما افزون بر گرفتن مهریه یک هشتم نیز از شوهرتان ارث می‌برید.

با سلام یکی از فامیل منزلی را میان فرزندان دختر و پسرش به طور مساوی هبه نموده و هبه نامه در دفتر اسناد رسمی ثبت شده همچنین قید شده پس از مرگم مساوی تقسیم گردد و گفته جز ارث نیست . و در حال حاضر فوت نموده آیا فرزندان ذکور می توانند ادعا کنند همه باطل است؟

شماره: 
0

فرد در حال زنده بودن‌اش مالک دارایی‌های خود است و هر طوری که بخواهد می‌تواند در آن تصرف نماید، اگر آن منزل را به فرزندان دختر و پسر به طور یکسان بخشیده است، بعد از مرگ‌اش باید آن منزل بر اساس خواسته‌ی او تقسیم گردد، و آن جزء ارث او نیست که پسران بخواهند دو برابر دختران ببرند و ادعای آنان درباره باطل بودن آن بخشش پذیرفته نیست.

سلام علیکم : پدر مرحوممان حدود 6 سال قبل وفات نموده که عنایت نموده اند که مالک یک قطعه زمینی می باشد و در صورتی که بعد فوتم هر کس تحت هر عنوان و مدرک ومستند ادعای مالکیت نماید باید سوگند در نزد عالم شرع بخورد و البت سه شاهد ذکور بالای 60 سال بر مالکیت ابو

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
سلام علیکم : پدر مرحوممان حدود 6 سال قبل وفات نموده که عنایت نموده اند که مالک یک قطعه زمینی می باشد و در صورتی که بعد فوتم هر کس تحت هر عنوان و مدرک ومستند ادعای مالکیت نماید باید سوگند در نزد عالم شرع بخورد و البت سه شاهد ذکور بالای 60 سال بر مالکیت ابوی مرحوم شهادت و گواهی می دهند ،لذا خواهشمند است بنا به شرح ماوقع (بنا به روایات منقوله از سوی ابوی و غیر در سالهای قبل این قطعه زمین فی ما بین پسر عموهام و ابوی مرحوممان به چهار قسمت تقسیم که یک قسمت آن بنا به شهادت مقسم که هم اکنون در قید حیات است و از شهود می باشد برای ابوی تعیین شده که ایشان بعد شفت کاری یک کامیون آجر در آن تخلیه نموده اند و از آنجا که در گذشته مردم ساده زیست بعضاً بر لفظ خود پایبند ومضافاً به پسر عموها اعتماد بیش از حد داشته بوده اند از مرحوم دست خط و نوشته ای نیست به رغم اینکه ادعا بخشش به عمویشان را را نیز دارند لذا بعد سال 1392 به رسم تقسیم ارث جهت تصرف و تقسیم شرعیه 11 تن ورثه حاضر که متاسفانه بعد شکایت پسرعموها و صورت مجلس 110و عدم توافق در شورای حل اختلاف به دادگاه شهرستان ارجاع که بنا به شهادت شهود پروندهبه نفع ما منع تعقیب به صورت قطعی صادر گردید اما مع الاسف پسر عموهایمان به صرف قولنامه که سراپا مخدوش است وبه روایت عمویمان معتبر نیست به مالکین خود مصراند و از سوگند امتناع می ورزند لذابا عنایت به شهادت شهود و امارت شرعیه مرقوم بفرمایید مالکیت شرعی چه کسی امضاء و تایید است ؟

قضاوت در این زمینه سخت است زیرا باید مدعِی و مدعا علیه هر دو حاضر شوند و مدارک و مستندات خود را نشان بدهند و فردی که می خواهد قضاوت کند سخنان دو طرف را بشنود، بنابراین بهتر است شما حضوری به دادگاه و مراجع قضایی یا به یک عالم دینی که هر دو قضاوت او را قبول دارید مراجعه کنید و او با توجه به استدلال و مستندات دو طرف در میان شما قضاوت نماید.

سلام ایا این درسته که میگن حضرت عمر نگذاشته که پیامبر وقتی مریض بوده وصیت نامه بنویسه؟اگه امکان داره جوابشو برام ایمیل کنید باتشکر

شماره: 
0
ادامه سؤال: 

چنین روایت و سخنی درباره عمر(رض) درست نیست، و با نفس آیه (الیوم و اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی ...) مخالف است
پیامبر(ص) در این مورد قصد وصیت نداشته است، اگر چنین می‌بود صحابه با جان و دل آن‌را می‌پذیرفتند و با خواسته آن حضرت مخالفت نمی‌ورزیدند.

باسلام. ثبت نام برای اهدای اعضا بعد از مرگ در اسلام چه حکمی دارد؟ اگر عضو به شخص صالح و یا شخص ناصالح برسد تاثیری در اخرت شخص صاحب عضو دارد؟ ایا این کار ثواب زیادی دارد یا خیر. با تشکر.

شماره: 
0

از لحاظ شرعی ثبت نام برای اهدای اعضا بعد از قطعی شدن مرگ مانعی ندارد. آن عضو در بدن فرد صالح قرارگیرد، تأثیری در فرجام فرد اهدا کننده ندارد.
اهدای عضو دارای پاداش اخروی است.

آیا در قانون و عرف و شرع در ملکی ارثی شخصی (سنگ تراش) سهم الارث داشته باشد و در زمان حاضر ملک در اختیار بعضی وراث در حال استفاده باشد شخص(سنگتراش) از بابت استفاده ی بعضی از وراث از آن ملک آیا حق و حقوقی مانند بهره مندی از بابت اجاره گرفتن از بابت سهم الار

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
آیا در قانون و عرف و شرع در ملکی ارثی شخصی (سنگ تراش) سهم الارث داشته باشد و در زمان حاضر ملک در اختیار بعضی وراث در حال استفاده باشد شخص(سنگتراش) از بابت استفاده ی بعضی از وراث از آن ملک آیا حق و حقوقی مانند بهره مندی از بابت اجاره گرفتن از بابت سهم الارث خویش خواهد داشت (سنگ تراش) .... ممنون از جواب شما هستم پیشاپیش ....

اگر سهم ارث فرد قطعی است، به میزان سهم ارث‌اش حق دارد که اجاره بهای آن را از کسانی که از آن استفاده می‌کنند، دریافت کند.

اگر «زید» جهت وصول طلبش از«عمرو»، توسط وکیل خود، مال منقولی را به عنوان مال متعلق به «عمرو» معرفی و توقیف نماید، در حالی که سند رسمی آن به نام خودش «زید» بوده باشد، از طرفی «عمرو» نیز مدعی خرید و انتقال مالکیت از «زید» به خودش باشد و یقین به تصرف «عمرو» ب

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
اگر «زید» جهت وصول طلبش از«عمرو»، توسط وکیل خود، مال منقولی را به عنوان مال متعلق به «عمرو» معرفی و توقیف نماید، در حالی که سند رسمی آن به نام خودش «زید» بوده باشد، از طرفی «عمرو» نیز مدعی خرید و انتقال مالکیت از «زید» به خودش باشد و یقین به تصرف «عمرو» به مدت یک سال اخیر بر مال منقول باشد، حکم فقهی اقرار «زید» و مالکیت مال منقول چگونه خواهد بود؟

سوال مبهم است در آغاز سوال وصول طلب گفته شده است و در پایان اقرار نام برده شده و مراد از اقرار کدام است؟ لطفا در سوال بعدی توضیح دهید! برای انجام گرفتن معامله مدعی باید ببیند یا شاهد داشته باشد تا به انتقال مالکیت یا عدم انتقال آن حکم داده شود اگر ببیند یا شاهد نباشد مدعی علیه سوگند یاد کند و مال از آن او می شود.

اگر پدرم در زمان حیات خود درکمال صحت و سلامت اموال وارث برادر بزرگ به او داده و مابقی اموالش را به اسم دو پسر وهمسرش که یک پسرش هنوز مجرد بوده به این شرط که به وسیله باین اموال ازدواج کند و برای کفن و دفن پدر خرج شود وصیت کرده است حالا بعد23 سال از فوت پد

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
اگر پدرم در زمان حیات خود درکمال صحت و سلامت اموال وارث برادر بزرگ به او داده و مابقی اموالش را به اسم دو پسر وهمسرش که یک پسرش هنوز مجرد بوده به این شرط که به وسیله باین اموال ازدواج کند و برای کفن و دفن پدر خرج شود وصیت کرده است حالا بعد23 سال از فوت پدرمون برادر بزرگتر که اموالش جدا بوده و در طی این مدت از زمین خودش جدا استفاده کرده، مدعی است که وصیت پدر قبول نیست و اموال باید دوباره تقسیم شود. لطفا طبق قوانین شرع (فقه شافعی) راهنمایی کنید. ممنون.

پدر در زمان حیات خود دارایی‌اش را میان وارثان‌اش تقسیم کند و سهم هر کدام را مشخص نماید و در اختیار آنان قرار بدهد، اشکالی ندارد و آن مقداری که در دست خودش می‌ماند بعد از مرگ بازمیان وارثان اش با رعایت ضوابط شرعی و به اندازه سهم الارث هر کدام از وارثان تقسیم می‌گردد
اما اگر دارایی‌اش را به طور یکسان به هرکسی به اندازه سهم‌اش نداده باشد و تنها بخشی از آن‌را به بعضی از وارثان ببخشد. در وصیت قید کرده باشد این به عنوان ارث درست نیست.
وصیت برای تقسیم ارث درست نیست مگر آن که وارثان دیگر به آن اجازه دهند. پیامبر(ص) فرموده است:
لا وصیه الوارث" (ترمذی / نسایی / ابوداوود/ ابنماجه)

با سلام و عرض خسته نباشید من تنها یک فرزند دختردارم و سه خواهر و پدر و مادرم هم درقید حیات هستندبا توجه به اینکه تنها یک دختر دارم ارث متعلق به دختر و همسرم چقدر است درصورتی که فوت نمایم؟اگر بعد از وفات پدرم فوت نمایم وضع چطور می شودآیا حقی برای عمو و پسر

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
با سلام و عرض خسته نباشید من تنها یک فرزند دختردارم و سه خواهر و پدر و مادرم هم درقید حیات هستندبا توجه به اینکه تنها یک دختر دارم ارث متعلق به دختر و همسرم چقدر است درصورتی که فوت نمایم؟اگر بعد از وفات پدرم فوت نمایم وضع چطور می شودآیا حقی برای عمو و پسر عموهایم که ارتباط چندانی نیز با هم نداریم ایجاد میشود ممنون میشوم اگر پاسخ دهید

نصف دارایی‌تان به دختر ویک هشتم به همسرتان می‌رسد و یک ششم به پدر و مادر می‌رسد. اگر بعد از تقسیم چیزی بماند آن به عصبه شما که در این سوال پدرتان است می‌رسد.
اما اگر پدرتان پیش از شما بمیرد، نصف سهم دختر و یک هشتم سهم همسریک ششم و ما بقی به عموهایتان اگر عمو نداشته باشد به پسرانشان می‌رسد. بنابر رأی دیگری باقی مانده به خواهرانتان می‌رسد.

همزمانی محتوا