وام، ربا، بیمه

آيا وام گرفتن (٤درصد) برای کار خاصی و استفاده از آن در كارديگر جايز است؟ مثلا بانك وام اشتغال‌زايي مي‌دهد وما آن پول را برای ساختن منزل خرج كنيم.

شماره: 
0

وامی که به نیت اشتغال‌زایی با 4% بهره گرفته می‌شود، لازم است برای همان کاری که به نام آن وام گرفته شده به کار رود، چون کارشناسان بانکی بعد از کارشناسی‌های لازم آن تسهیلات را برای اشتغال‌زایی لازم دیده‌اند و مجوز وام را صادر نموده‌اند وگرنه آن وام را نمی‌دادند.

من دانشجو بوده و در حال حاضر هر ترم شهریه‌ی بالایی به دانشگاه دولتی پرداخت می‌کنم که از توان بسیاری از خانواده‌های ایرانی خارج است، سرمایه‌ی من تنها نصف هزینه‌ی دوره‌ی تحصیل را تامین می‌کند،

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
آیا قرار دادن این سرمایه در بانک به صورت سپرده و از سود حاصله و مقداری از سرمایه‌ی خود هزینه‌ی تحصیل را تامین کردن از منظر خدا و رسولش درست است یا خیر؟ با این توجیه که از یک دست از دولت گرفته و از دستی دیگر به آن پس داده و از خود رفع ظلم کنیم.

نامیدن این به ظلم مناسب نیست، اگر ادامه تحصیل شما به این شیوه اضطرار است و شما ناچارید به این شیوه ادامه تحصیل دهید و راه‌ دیگری ندارید و ادامه تحصیل شما ضروری است، سپرده‌گذاری سرمایه‌تان در بانک و گرفتن بهره آن و دادنش به دانشگاه می‌تواند مصداق اضطرار باشد و جایز است، اما اگر می‌توانید برای ادامه تحصیل راه دیگری در پیش بگیرید که ناچار به پرداخت این همه هزینه نباشید، گرفتن بهره بانکی به آن بهانه جایز نیست.

چند سوال دارم، لطف کنید به موارد اساسی و مفهومی سؤال اشاره کنید. 1. در اغلب برنامه‌های تلویزیونی بحث درباره درست کردن نظام بانکی بر اساس اسلام است ولی بیشتر علما سود گرفتن از بانک را ربا می‌دانند. مادرم خانه دار و پیر است و از بهره بانکی استفاده می‌کن

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
6- چند سوال دارم، لطف کنید به موارد اساسی و مفهومی سؤال اشاره کنید. 1. در اغلب برنامه‌های تلویزیونی بحث درباره درست کردن نظام بانکی بر اساس اسلام است ولی بیشتر علما سود گرفتن از بانک را ربا می‌دانند. مادرم خانه دار و پیر است و از بهره بانکی استفاده می‌کند با توجه به اینکه فتوا داده‌اید بعضی از افراد می‌توانند از بانک بهره بگیرند آیا بر من واجب است که مانع گرفتن سود توسط مادرم بشوم؛ یعنی سودی که می‌گیرد گناهش بر گردن فرزندان است؟ 2. با توجه به گسترش بانکداری، مردم به ناچار روزانه با بانک‌ها در ارتباط‌ هستند پولشان با اموال بانک درهم‌می‌آمیزد آیا این ارتباطات سبب حرام شدن پول نمی‌گردد؟ آیا لازم است وسواس بود؟

در جواب پرسش‌های گذشته در این زمینه گفته شد: برای افرادی که پیر و از کار افتاده هستند و نمی‌توانند دارایی خود را در جایی سرمایه‌گذاری کنند و اگر پول در دست خودشان بماند، مصرف می‌شود چنین افرادی چون در حال اضطرار قرار دارند، جایز است پولشان را در بانک بگذارند و از بهره آن استفاده کنند، در غیر این‌صورت اگر کسی از افراد خانواده ربا بخورد، بر نزدیکان او لازم است که حرمت ربا را با استدلال برای وی بیان کنند و اگر نپذیرفتند دیگران در گناه او شریک نیستند و غذا خوردن و تعامل با آنان هیچ اشکال شرعی ندارد و لازم نیست در این زمینه وسواس داشته باشید. والله اعلم.

لطفاً در مورد حکم اخذ نمایندگی بیمه عمر از یکی از شرکت‌‌های بیمه به عنوان شغل توضیح فرمایید:

شماره: 
0

عالمان دینی در رابطه با حکم بیمه سه گروه‌اند: (معاملات بیمه)
الف- گروه اول که اکثریت دارند، مطلقاً بیمه را جایز نمی‌دانند.
ب- گروه دوم انواع بیمه‌ها را جایز می‌دانند مشروط به اینکه از ربا خالی باشد.
ج- گروه سوم برخی را جایز و برخی را غیرجایز می‌دانند.
بیمه عمر از آن‌ دسته‌ای است که آن را جایز نمی‌دانند.