نماز و دعا

الف: سجده سهو در نماز چند سجده دارد و ذكرش چيست؟ ب: سجده در قرآن خواندن واجب است يا مستحب و چند سجده است و ذكرش چيست؟

شماره: 
65

الف: سجده‌ی سهو دو سجده است که پیش از سلام یا بعد از آن انجام می‌گیرد، که در آنها این ذکر را بخواند، «سُبحانَ الّذِی لایَنامُ وَ لایَسهُو» و اگر ذکر سجده‌های نماز را بخواند، کفایت می‌کند.
ب: سجده‌ی تلاوت قرآن سنت است، و یک سجده‌ می‌باشد، که هم در داخل نماز و هم در بیرون از نماز سنت است که فرد آن را به جای آورد. ذکر آن همان ذکر سجده‌های دیگر است. یا این دعا را بخواند «سَجَدَ وَجهِی لِلَّذی خَلَقَهُ وَ صَوَّرَهُ وَ شَقَّ سَمعَهُ وَ بَصَرَهُ، بِحَولِهِ وَ قُوَّتِهِ».

دوست دارم وقتی در نماز سوره‌ی حمد را می‌خوانیم، به هنگام خواندن آیاتش در معانی آن تفکر کنم آیا اشکال دارد آیه را خوانده کمی مکث کنم سپس آیه‌ی بعدی را بخوانم؟

شماره: 
54

بر تفکر و اندیشیدن در معانی قرآن برای افزودن به خشوع تأکید شده است، لازم است که نمازگزار به هنگام خواندن سوره‌ی فاتحه، به جای مکث، آیات آن را شمرده شمرده و با آرامی بخواند و در معانی آن بیندیشد.

من برای ادامه تحصیل برای دو سال از افغانستان به هند آمده ام و در خوابگاه زندگی می کنم. لطفا در مورد این که نمازم را قصر کنم یا نه برایم معلومات فقهی بدهید. (حنفی)

شماره: 
53

شما هرگاه در مکانی به مدت طولانی و بیش از 15 روز، قصد اقامت داشته باشید، نمی‌توانید نماز قصر بخوانید. بلکه باید نماز را به طور کامل ادا کنید.

اگر مقتدیان، امام جماعت را نشناسند آیا خواندن نماز به امامت او درست است؟

شماره: 
47

بله، اشکالی ندارد، اسلام به ظاهر حکم می‌کند.

آیا گذاشتن چیزی به عنوان ستره قرار دادن در نماز مخصوص بیرون از مسجد است یا در مسجد هم لازم است ستره وجود داشته باشد؟

شماره: 
40

تفاوتی ندارد، هر جا که امکان عبور فرد از جلو نمازگزار باشد، بهتر است که نمازگزار در پیش‌روی خود ستره قرار دهد و محدوده‌ی نمازش را مشخص و معین نماید.

نیت زن‌ها برای نماز جمعه باید سنت باشد یا فرض؟ در صورت سنت بودن آیا نماز ظهر را نیز باید بخوانند؟

شماره: 
39

نماز جمعه بر زنان واجب نیست، اما زمانی که زنان برای نماز جمعه حضور پیدا کنند، نیت فرض جمعه می‌آورند و نماز جمعه‌ی آنان درست است، و گزاردن نماز ظهر، دیگر بر آنان لازم نیست.

همزمانی محتوا