نذر و قربانی

الف: در جریان راه مسافرت نذر گرفته بودم که قربانی به نام خدا نمایم و حال در کشوری که زندگی دارم کار نمی‌کنم و پول که از دولت اخذ می‌نمایم خودم زحمت در آن نمی‌کشم آیا از همین پول اگر قربانی کنم نذر که گرفته بودم ادا می‌شود یا خیر.

شماره: 
472
ادامه سؤال: 
ب: در کشوری که زیست دارم اذان عشاء به وقت اینجا 12:39 است و اذان نماز فجر 1:56 و شروق هم 5:29 است. آیا می‌شود که روزه خود را ساعت 3 یا 4 بچه بسته نمایم. لطفاً جواب خیلی برایم ضروری است؟

الف- پولی را که دولت به شما می‌دهد و آن به ملکیت شما درمی‌آید و حق شماست، شما مجاز هستید که آن پول را هر طوری که می‌خواهید خرج کنید، اگر با آن پول حیوان بخرید و به عنوان نذر قربانی کنید، نذر شما به جای آورده می‌شود.
ب- با افق نزدیک‌ترین شهر به شما که اوقات شرعی آن معمولی است، زمان روزه گرفتن را تنظیم کن و روزه بگیر.

دادن غذا در روز عاشورا توسط بعضی از اهل‌سنت به نیت خیرات چه حکمی دارد؟

شماره: 
383

اعمال نیک، نظیر غذا دادن به دیگران باید تنها به قصد جلب رضایت خداوند باشد و بنده هر روزی از جمله روز عاشورا، اگر با این قصد به دیگران غذا دهد، پاداش دارد. اما اگر با نیت دیگری به مردم غذا دهد، عمل نیک به شمار نمی‌آید. با استناد به احادیثی که از پیامبر(ص) روایت شده‌اند، روزه گرفتن در روز عاشورا سنت است. [بخاری و مسلم]

آیا خیرات دادن در نیمه‌ی شعبان اشکالی ندارد و خوردنش بر غنی و فقیر جایز است؟

شماره: 
378

صدقه دادن در هر زمانی اگر به نیت به دست آوردن خشنودی خداوند باشد، پاداش دارد، اما اگر فردی عبادتی را به خاطر عرف یا عادت، انجام دهد و خشنودی خداوند را نجوید، پاداشی ندارد، هر نوع عبادتی باید خالصانه برای خداوند انجام گیرد. در نیمه‌ی شعبان نیز اگر فرد برای جلب رضای خداوند، غذایی پخت کند، خوردن از آن برای بینوا و بانوا، اشکالی ندارد.

آیا روزه نذری در قضای حاجت تاثیر دارد؟

شماره: 
333

به پاسخ سؤال 129 در همین بخش مراجعه شود.

آیا نذر کردن روزه و صلوات برای استجابت دعا جایز است؟

شماره: 
230

به پاسخ سؤال 129 در همین بخش مراجعه شود.