نذر و قربانی

در عید قربان بر چه کسی قربانی کردن واجب است، آیا لازم است فرد برای قربانی کردن زیر بار قرض برود؟

شماره: 
218

قربانی کردن در عید قربان در مذهب شافعی و مالکی بر کسی که توانایی مالی دارد، سنت مؤکد است، اما در مذهب حنفی بر فردی که مقیم باشد و مالش به حد نصاب زکات رسیده باشد، قربانی کردن واجب است، اما کسی که توان مالی ندارد لازم نیست که برای قربانی کردن زیر بار قرض برود.

آیا نذر کردن صلوات و روزه و... برای اجابت دعا صحیح می‌باشد؟

شماره: 
206

نذر کردن برای انجام کار خیری در حد توان فرد، مانع شرعی ندارد، ولی بهتر است شخص بدون این که نذر کند، کارهای خیر را انجام دهد؛ زیرا همیشه این احتمال وجود دارد که فرد نتواند عملی را که نذر کرده است، انجام دهد.

نذر در مذاهب اهل‌سنت چگونه است؟

شماره: 
203

نذر نوعی متعهد ساختن خود برای انجام کاری است، به پاسخ سؤال 129 مراجعه شود.

حکم نذر و اجرای آن چگونه است؟ لطفاً توضیح دهید.

شماره: 
129

نذر نمودن به طور کلی کار خوبی نیست، در حدیث آمده است: «نهی النبی(ص) عن النذر و قال انه لایرد شیئا و لکن یستخرج به من البخیل»؛ زیرا آن عبادتی است که فرد خودش را بر انجام آن مکلف می‌سازد و احتمال دارد نتواند آن عبادت را انجام دهد و عهدی را که با خدا بسته است به آن وفا نکند. سزاوار و شایسته است که فرد مسلمان بدون نذر نمودن، کارهای نیک فراوانی انجام دهد، اما اگر نذر نمود که عبادتی انجام دهد، بر او واجب است که به نذرش وفا کند. پیامبر(ص) فرموده است: «من نذر أن یطیع الله فلیطعه و من نذر أن یعصی الله فلایعصه».

همزمانی محتوا