معاملات

بیع، هبه، اجاره، صلح و حواله

فرق نیابت با وکالت چیست؟ آیا نیابت مفهومی عام‌تر و وسیع‌تر از وکالت دارد؟ خواهش می‌کنم یک مصداق از هر کدام بفرمایید.

شماره: 
0

نیابت عام‌تر از وکالت است. نیابت بر دو نوع است: 1- شرعی 2- توافقی
نیابت توافقی همان وکالت است مانند وکیل گرفتن برای انجام کاری که وکیل به نیابت از موکل آن کار را انجام می‌دهد.
نیابت شرعی همان ولایت و ولی بودن است، مانند نیابت داشتن برای رسیدگی به کار کسانی که خود نمی‌توانند در کارهایشان تصرف داشته باشند.

سلام اسباب زوال ملکیت چی می‌باشند؟

شماره: 
0

عقد قرار داد، بیع هدیه دادن، وقف کردن، مرتد شدن و مردن و ... از اسباب زوال ملکیت هستند.

اخیرا موسسه قرض الحسنه نصر با تبلیغات گسترده در سطح شهرها اعلام نموده اگر هرکس مبلغ 5میلیون تومان را به مدت 4ماه سپرده گذاری کند مبلغ 5میلیون وام قرض الحسنه با کارمزد 2.5 درصد پرداخت مینماید (ضمناٌ 5 میلیون سپرده خود را نیز میتواند از بانک برداشت نماید).

شماره: 
45
ادامه سؤال: 
آیا این وام با این شرایط که اعلام شده حلال است یا حرام لطفا واضح و صریح اعلام فرمائید.

با این شرایط که در پرسش بیان شده، چنین وام گرفتنی اشکال ندارد.

همزمانی محتوا